Vodeni zamak (Dvorac umetnosti), pravi simbol op?tine Drobeta Turnu Severin, postao je ne samo obele?je turisticke tacke grada u blizini Dunava, vec i jedna od najva?nijih atrakcija za strance. Zajedno sa nogom Trajanovog mosta i ru?evinama Severinove tvrdave, Vodeni zamak je postao amblematicna zgrada grada.

Kula je rodena 1910, kada je u to vreme snabdevala grad Turnu Severinu vodom.

Projekat Vodozamak u Drobeti odobrio je Komunalni savet, 10. juna 1910. godine, prema planovima in?enjera Eli Radu. Dvorac je trebalo da se nalazi na najvi?em uzdizanju u gradu, na visini od 104 metra za povoljnu distribuciju u svim delovima grada.

Dvorac je bio spreman 1913.

Rehabilitovana je na evropskim fondovima i sada posetioci mogu da obidu toranj, mogu da gledaju izlo?bu o ostrvu Ada Kaleh (ostrvo cije ime potice iz turskog i znaci "Ostrvo tvrdave" i koje je bilo potpuno pokriveno vodom rezervoara na Gvozdenim kapijama I, 1970. godine), jo? jedna izlo?ba pod nazivom "Severina yesteryear" i mnoge druge.

Sa poslednjeg sprata tornja mo?ete videti divan pogled na Severinu, teleskop koji se tamo postavljaju.

Posetioci moraju da plate ulaznu kartu za toranj. Za ucenike i studente poseta Dvorcu umetnosti ko?ta 3 leja, a za odrasle 5 leja.

Scroll to Top