Sunt cele mai complicate instala?ii termale din Dacia Inferioara. Astazi, se pastreaza mai pu?in de jumatate din ruinele termelor. Se pare ca au fost utilizate at?t de solda?ii ce sta?ionau ?n Castrul Drobeta, c?t ?i de popula?ia civila. Au fost construite de solda?i ai Leg. V Macedonica o data cu castrul, iar la ?nceputul secolului al III-lea au fost refacute ?i ?modernizate? de un deta?ament al Cohortei I Sagittariorum, condus de Aurelius Mercurius, magister in Figlinis (maistru caramidar).

Pe l?nga dotarile obi?nuite ale unor terme, cum ar fi camera de foc (PRAEFURNIUM), camera de aburi (LACONICUM), sala de baie (CALDARIUM), camera de apa rece (FRIGIDARIUM) ?i altele, ?n partea de nord se gaseau sali de lectura ?i un spa?iu pentru exerci?ii ?i ?ntreceri sportive, PALESTRA.

Scroll to Top