Drobeta a fost prima cetate din piatra ridicata ?n Dacia (103-105) de ?mparatul Traian, un castru roman de aparare ?i un important centru militar ?i politic, ini?ial fiind construit pentru a adaposti 500 de solda?i care asigurau paza podului. Se vad ?i azi funda?iile (refacute de Constantin cel Mare) pe o suprafa?a de doua hectare, cu cele patru por?i laterale, cu locuin?e, cazarmi, depozite de arme, strazi ?i ?n centrul castrului cladirea pretorului (comandantului) unde a poposit ?nsu?i ?mparatul Traian ?n iarna anului 105.

Scroll to Top