Fiind un port industrial principal la Dunare, ?n condi?iile liberta?ii comer?ului, Turnu-Severin a facilitat patrunderea capitalului austriac ?i occidental impulsion?nd schimbul de valori materiale necesare dezvoltarii economice a Rom?niei moderne.

Pe 8 mai 1866 prin?ul Carol I debarca la Severin pentru a prelua conducerea Rom?niei. Patru ani mai t?rziu, ?n 1870, primita ?n portul Severinului cu mare fast, pa?e?te pentru prima oara pe pam?ntul Rom?niei, Regina Elisabeta (1843-1916).

?n 1890 ia fiin?a la Turnu Severin Serviciul Fluvial Rom?n pe Dunare (SFR). Pentru dezvoltarea traficului fluvial propriu, ?n 1893, statul rom?n cumpara de la Societatea Austriaca de Naviga?ie cu Aburi pe Dunare (DDSG) ?antierul naval.

Astazi, portul Severin se afla ?n coordonarea Companiei Na?ionale Administra?ia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, fiind un port de tip fluvial, permi??nd acostarea barjelor de p?na la 3000 de tone.

Scroll to Top