Ini?iativa construirii Parohiei Romano-Catolice a fost lansata ?n 1860, pentru satisfacerea nevoilor spirituale ale comunita?ii de aceasta religie din ora?, ?nsemnata ca numar ?i stare materiala. Astfel, ?n 1858, comunitatea catolica din Severin numara 600 de suflete, fapt ce determina numirea unui preot stabil.

De asemenea, ?n anul 1860, N. A. Niculescu, fost prefect de Mehedin?i, doneaza 2 locuri pentru construc?ia bisericii. Parohia Turnu Severin a fost ?nfiin?ata ?n 1861, prin numirea preotului franciscan Probus Szabo ca misionar stabil ?n zona.

Intermediar ?ntre comunitatea romano-catolica ?i autorita?ile administrative pentru construc?ia bisericii a fost un timp dr. Carol Davila.

Dona?ia lui N.A. Niculescu nu a fost recunoscuta de primarie dec?t ?n 1864, la interven?ia autorita?ilor centrale. ?n acest an ?ncep ?i preparativele de ridicare a bisericii ?i, concomitent, a ?colii comunita?ii catolice. Divergen?ele dintre comunitatea catolica din ora? ?i Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucure?ti, au dus la am?narea ?nceperii construc?iei bisericii p?na ?n 1885.

Construc?ia a fost realizata ?n stil neogotic, biserica av?nd urmatoarele dimensiuni: lungime 26 m, la?ime 13 m, turla 28 m, cu o nava de 19 m lungime ?i 10, 5 m la?ime, prezbiterul av?nd 8, 25 m lungime ?i 5, 53 m la?ime.

Biserica a fost terminata ?i sfin?ita ?n 1887 de catre Paul I. Palma, Arhiepiscop de Bucure?ti, ?nso?it de Hipolit Agosto, Episcop de Nicopole.

Scroll to Top