Eparhija Severina i Strehaja je eparhija Rumunske pravoslavne crkve. Ima sedi?te u Turnu Severinu i nadle?nost nad okrugom Mehedinti. Predvodi je biskup Nikodim Nikolaesku.

Scroll to Top