To su najkomplikovanije termalne instalacije u Donjoj Daciji. Danas je sacuvano manje od polovine ru?evina thermae. Izgleda da su ih koristili vojnici stacionirani u Drobeta Kasrumu i civilno stanovni?tvo. Sagradili su ih vojnici noge. V Macedonica je jednom sa kastrumom, a pocetkom treceg veka obnovljena i "modernizovana" odredom Kohorte I Sagittarioruma, na celu sa Aurelijusom Merkurijusom, magisterom u Figlinisu (majstorom brickworker-a).

Pored uobicajenih sadr?aja nekih thermae, kao ?to su vatrogasna soba (PRAEFURNIUM), parna soba (LACONICUM), kupatilo (CALDARIUM), prostorija sa hladnom vodom (FRIGIDARIUM) i drugi, na severu su bile citaonice i prostor za ve?be i sportska takmicenja PALESTRA.

Scroll to Top