Dvorana Radu Negru jedna je od zgrada nasleda u gradu Drobeta-Turnu Severin, okrug Mehedinti. Nalazi se na Trgu Radu Negru, u kome se danas nalaze prodavnice nekoliko privatnih lica.

Projekat hale sproveo je in?enjer Gradske skup?tine Turnu Severin, C.I. Gabrijelesku, o tome se prvi put raspravljalo 1893.

Posle 1893.

Nakon ovog datuma, projekat se vratio diskusijama nadle?nih, a 1896. godine odluceno je da se tra?i kredit, kako bi se izgradila hala napravljena od gvo?da i kamena, u kojoj bi se skladi?tila hrana koja nije prodavana iz jednog dana u drugi. Iako je Ministarstvo unutra?njih poslova pristalo na kredit, Vrhovni tehnicki savet je ponovo odbacio projekat, uz obrazlo?enje da unutra?nje cizme nisu pravilno rasporedene i u projektu se ne pominje izgradnja glecera u kojem ce meso biti uskladi?teno.

Tek 1903. Ministarstvo unutra?njih poslova je u martu 1904. Radovi ce poceti u prolece 1904, a zavr?eni su 1905.

Scroll to Top