Ostrvo ?imijan je ostrvo na Dunavu, koje se nalazi nizvodno od hidroelektrane Gvozdene kapije I, izmedu Rumunije i Srbije, na jugoistok op?tine Drobeta Turnu-Severin, u blizini ?imijana u okrugu Mehedinti. Ostrvo ima povr?inu od 55,50 hektara. Kao teritorijalno-administrativna klasifikacija pripada komuni Simian.

Arheolo?ki nalazi pokazuju da je ostrvo naseljeno od srednjeg neolita, pronalazeci tragove kulture Starcevo-Cri? Turda?-Vinca. Godine 1968, pre izgradnje rezervoara Gvozdene kapije, znamenitosti na ostrvu Ada Kaleh preme?tene su na ostrvo ?imijan, ciljevi su i dalje na teritoriji ostrva, ali u stanju degradacije.

Scroll to Top