Petog novembra 2010, zajedno sa kastrumom, otkrivene su ru?evine rimskog amfiteatra. Amfiteatar je uklesan na Trajanovoj koloni. Arheolozi su ga tra?ili vi?e od 100 godina. Specijalisti su cak imali obicaj da smatraju amfiteatar Drobete fantazijom cuvenog arhitekte Apolodorusa iz Damaska. Amfiteatar, ovalnog oblika, ima otvor od 36 metara, ali iskopavanja jo? nisu zavr?ena, za sada ne mo?e sa sigurno?cu da se ka?e prave dimenzije. Moguce je da je ovaj amfiteatar jedan od najvecih na teritoriji Dacije, trenutno ih je samo tri na teritoriji Rumunije.

Scroll to Top