Grad Drobeta Turnu-Severin bio je i grad sa va?nom strate?kom lokacijom, koji se nalazi na raskrsnici puteva na kopnu i vodi koji vode ka severu i jugu Dunava. Ima veoma visok istorijski znacaj, ovo je prvi urbani centar u regionu, ali i komercijalni znacaj, zbog svoje lokacije na Dunavu.

Drobeta Turnu-Severin je takode odlican turisticki centar, kako zbog svoje istorije tako i geografskog polo?aja, sabiranjem mno?tva dru?tveno-istorijskih i kulturnih turistickih atrakcija. Medu njima, pominjemo: Trajanov most Stopalo, Rimski kastrum, Muzej regiona Gvozdene kapije, Srednjovekovna tvrdava Severina, Prirodni park "Gvozdene kapije", Palata kulture "Teodor Kostesku", Lice Decebalusa, manastir Mrakonija i mnogi drugi.

Scroll to Top