Bista Decebalusa napravljena je u znak secanja na hrabrog Dacijana, koji je vi?e voleo da izvr?i samoubistvo nego da se preda rimskim osvajacima.

Kralj Decebalus je imao nekoliko ratova sa Rimljanima, koji bi prepoznali njegove specijalne vojne i politicke atribute.

Scroll to Top