S obzirom da je glavna industrijska luka na Dunavu, u uslovima slobodne trgovine, Turnu-Severin je olak?ao prodor austrijskog i zapadnog kapitala stimuli?uci razmenu materijalnih vrednosti neophodnih za ekonomski razvoj moderne Rumunije.

8. maja 1866, princ Kerol sam se iskrcao kod Severina da preuzme rukovo?enje Rumunije. Cetiri godine kasnije, 1870. godine, primljena u luku Severina sa velikom pompom, ona prvi put zakoraci na kopno Rumunije, kraljice Elizabete (1843-1916).

Rumunska recna slu?ba na Dunavu (SFR) osnovana je 1890. Za razvoj sopstvenog recnog saobracaja, rumunska dr?ava kupuje 1893.

Danas je luka Severin u koordinaciji Nacionalne kompanije za upravu luka Fluvijalni Dunav SA ?urdije, kao luka tipa reke, koja omogucava posteljinu bar?i do 3000 tona.

Scroll to Top