Op?ti park Dragalina:Park se pojavio 1839. godine na dunavskoj litici bio je Javni vrt, danas Dragalina park. On ukljucuje ru?evine Srednjovekovne tvrdave Severina i zgradu Kulturne palate Teodora Kosteskua.

Scroll to Top