Ova monumentalna crkva po gradevini, umetnicki proradila kroz arhitekturu, u obliku krsta sa tri kule, izra?ava vizantijski stil u kombinaciji sa rumunskim elementima.

Plan izgradnje koji je izradio arhitekta Svetog arhiepiskopije R?mnic, I. Atanasesku, a ispravio ga je arhitekta Svete Patrijar?ije D. Berechet, sproveden je 1936. Crkva posvecena "Sv. George", odnosno "Nova crkva", sagraden je od cigle, kamena i armiranog betona, koji joj daje trajnost i snagu, izgraden na parceli zemlje na kojoj nikada nije bilo crkve.

Kamen temeljac polo?en je 1936. Radovi su prekinuti i nastavljeni tek 1942. Deset godina, to je bilo do 1952.

Od 1953. godine nastavljeni su radovi na unutra?njem i spolja?njem malteru, ofarban je i obdaren je neophodnim name?tajem, spremnim za puzanje. Crkva je osve?tana 5.

Na ulazu u crkvu, sa desne strane, tu su portreti supru?nika Georgea i Domnice Gerginesku, kao oni koji su dali znacajne sume za zavr?etak radova u crkvi.

Sliku freske, u obliku neo-vizantijskog stila, izvr?io je slikar Emil Ivnesku iz Kurtea de Argesa, u izmedu 1957-1958.

Scroll to Top