Muzej umetnosti Drobeta-Turnu Severin nalazi se u centru grada, na Trgu Elijade, u jednoj od najlep?ih zgrada u gradu, pa cak i u okrugu. Poznat je i kao Muzej umetnosti "George Anghel", a u njemu se nalazi va?na umetnicka kolekcija.

Zgradu u kojoj se nalazi muzej izgradena je krajem osamnaestog veka,od strane nekih italijanskih zanatlija koji su bili zaposleni u Sabetaju, jednom od najpoznatijih trgovaca u Drobeta-Turnu Severinu. Palata je slu?ila kao porodicna rezidencija, a stil koji su usvojili Italijani je onaj zapadni eklekticni. To je impozantna zgrada, koja ima malo elemenata dekora u spolja?njosti, pod uticajem baroknog stila.?Stubovi su pricvr?ceni i imaju kompozitna velika slova,a prozori su ukra?eni cvetnim i mitolo?kim motivima, a najimpresivniji je stilizovani oblik Meduza.

Scroll to Top