Crkva Maioreasa je prvo pravoslavno mesto izgradeno u Drobeta Turnu Severinu, nekoliko godina nakon osnivanja grada. To je fondacija iz 1842 majora Jana Sijupagee i njegove supruge Dumitrane. Crkva je u pocetku imala tri kule, a dve strane su raspu?tene 1872. Mesto bogoslu?enja je vremenom pretrpelo druge promene. U poslednje vreme, pored radova na modernizaciji, na frontispieceu crkve, tacnije na ikoni mozaika sa Hristovom blagoslovom takode je ikona posvecena Pretpostavci Majke Bo?ije radila u savremenoj tehnici obojenog stakla i mozaickog zgloba.

Scroll to Top