Dom omladine je jedna od najpoznatijih zgrada u Drobeti Turnu Severin, hejdaj je osamdesetih.

Ovde su organizovane izlo?be, emisije imaju va?e sedi?te nekoliko neprofitnih organizacija sve sa i o mladima iz Severina

Scroll to Top