Pokriveno klizali?te u blizini Olimpijskog bazena izgradeno je da izdr?i temperaturu od 17 stepeni C. Ima prostranstvo od 675 kvadratnih metara (du?ine 30 m, ?irine 23 m) i kapaciteta oko 200 klizaca u jednoj seriji.

Svakodnevno, sa pocetkom u 10 sati, oni koji su zainteresovani mogu da nauce osnove iz klizanja i ve?baju svoje kretanje. Kursevi klizanja su upuceni svima koji su zainteresovani, bez obzira na godine.

Scroll to Top