?elja za izgradnjom katedrale u Drobeti Turnu Severin manifestovana je posle Revolucije 1989. godine, kada je severinijski sve?tenik Konstantin Inesku pokrenuo pitanje izgradnje katedrale u ovom gradu, koja je imala samo cetiri crkve. Da li je 1992. i Permanencija Eparhije arhiepiskopije Krajove odlucila je da otac Jan Tob bude imenovan za parohijskog sve?tenika i da bude zadu?en za izgradnju buduce katedrale. Nakon ?to je dobio zemlji?te koje se nalazi u centru grada, u aprilu 1994.

Dana 21. aprila 2002. godine, Njegova Eminencija Mitropolit Teofanes osve?tao je kapelu, posvecenu Hristovom Gospodnji, koja se nalazi u podrumu zgrade, nakon toga ce buduca katedrala biti posvecena Svetom Teofanu. Veliki mucenik D?ord?, nosilac pobede" – za?titnik Severina.

Scroll to Top