Na mestu dana?nje op?tine bio je u antici rimski kasrum Drobeta. Uni?tenje utvrdenja Drobete dogodilo se u prvoj polovini petog veka, u kontekstu varvarskih invazija i propasti Zapadnog rimskog carstva.

Severinsku tvrdavu izgradila je Madarska kraljevina kao strate?ki vojni centar osnovan protiv Bugarskog carstva Vidina. Latinska crkva unutar srednjovekovne tvrdave stavljena je pod patrona?u Svetog Severina od Norikuma, iz koje, cini se, potice ime naselja. Severicka tvrdava, koju je izgradio madarski kralj Ladislaus I (1040-1095) kao tvrdava protiv Pecenegsa i Cumana prisutnih u regionu, bice uzrok stalnih pretenzija i niza cestih ratova izmedu madarske, bugarske i valacke krune, pocev od Litovoja, Barbata i BasarabA I. U prvom periodu, grad Severin je cilj politickog, ekonomskog i verskog spora izmedu hri?canskih princeva.

1233. tvrdavu Severina (koju je sagradio Ladislaus I) pretvara Endru II (kralj Madarske izmedu 1205 -1235) u Citadelu. Tako se rada Banat Severine organizovan od 1228. godine, region osnovan na granicama Rimsko-bugarskog carstva kako bi se cuvala granica Madarske kraljevine i povratio uticaj Latinske crkve u regionu.

U Banatu severina, Banatus Zevriniensis, "Terra Zeurino" ili "Zemlja Severina", bili su Karasi sa trakom Transilvanije, zemlje mr?nje, zemlje Amlasa i susednog dela Oltenije (Mehedinti, deo Gorja i Valcea, koji se prote?e sa obe strane planine) od Dunava do Olt Prva Severinovska zabrana, Luka, pominje se 1233, za vreme madarskog kralja Endrjua II. Godina 1233 ? u odjeku sa godinom 1833. kada je registrovan novi moderni grad ? mo?e se smatrati zvanicnim datumom rodenja tvrdave.

Mircea Stari je takode nosio titulu Ban de Severina, a 1406.

Posle uni?tenja Severinove tvrdave, dajuci joj amblematican naziv ?alosti Cerneti ("cerniti") Severinci su osnovali jo? jedno naselje za?ticenije od turskih upada oko 6 kilometara na severoistok stare spaljene tvrdave. Do moderne obnove Severina, Cernetiul, koji je oko 1602.

Do 1918, Turnu Severin ce biti zapadna kapija Rumunije. Posle 1900, industrija i kapital Severina nastavili su da se diversifikuju ubrzanim tempom.

Scroll to Top