1881. godine, 7. juna, izraelsko-nemacka zajednica, preko svojih predstavnika Ignjata Sorungera i D?ejmsa Vajsa, tra?i dozvolu za izgradnju hrama na ploci sa ne. 217, plava boja, u centru grada.

Sinagoga je izgradena, ali su dve jevrejske grane ? ?panskog obreda i nemackog obreda ? ostale razdvojene.

Sinagoga se sastojala od jedne pravougaone zgrade. Fasada je bila neo-gotska, ali u gornjem delu se pojavio friz triphora neo-romanticnog stila. Unutra?njost je imala aspekt bazilike sa tri navesa zalutala tribunima sa lukovima u obliku triphora, a plafon je bio u kasi, u neo-renesansnom duhu. Barka postavljena u istocnom delu gradevine bila je oblikovana kao polukrug.

Scroll to Top