MUZEJ HIDROELEKTRANE GVOZDENE KAPIJE I HIDROELEKTRANE otvoren je 1976. godine, cetiri godine posle inauguracije Hidroelektrane Gvozdene kapije I hidroelektrane ? 16. maja 1972.

Grandiozni cilj Gvozdenih kapija I je najva?nije dostignuce rumunske hidroelektrane, doprinoseci ne samo dobijanju proizvodnje od preko 6 milijardi kilovat sati (rumunski deo), vec i re?avanju problema recne plovidbe Dunavskom klisurom. Inauguracija gradili?ta u Hidroenergetu i navigacionom sistemu Gvozdene kapije odr?ana je 7. septembra 1964. godine, a narucena je 16. maja 1972. godine.

U Turbin hali mo?ete videti 6 Kaplan turbina, sa instaliranom snagom svake od njih od 194,5 MW, te?ina turbine je 3.680 tona. Okno turbine je dugacko 16 m i 71,5 revolucija u minuti. Na donjem kraju je cvori?te sa 6 seciva (20 tona / pala). Rotor agregata ima 600 tona i precnika 14 m. Prosecan pad vode je 27,5 m, a stopa protoka potrebna za svaku turbinu je 800 mc/s. Struja koju proizvode turbine prelazi na transformatore za podizanje napona, zatim se prenosi na 220 KV konektivnih stanica. i 400 KV.

Gvozdene kapije I hidroelektrane su najvece u Rumuniji. To je jedna od najvecih hidrotehnickih konstrukcija u Evropi i najveca na Dunavu.

Scroll to Top