Kamen temeljac Crkve Svetog Elijaha Tesviteana polo?en je 1991. One su prekinute na neko vreme, a nastavljene su 1998. godine, trenutno je izgradnja vec na krovu, toranj na narteksi se u potpunosti gradi. Sveto mesto projektovano je u vizantijskom stilu, imace povr?inu od 500 kvadratnih metara, odnosno dve kule visoke 18 odnosno 26 metara.

Do zavr?etka izgradnje nove crkve slu?ba se ozvanicno nalazi u privremenoj izgradnji, koju Severinci znaju kao "Kartonsku crkvu". Oko crkve je planirano da se uredi park pored gradske skup?tine, koji ce se zvati Park mladih.

"Kartonska crkva", tako nazvana jer je glavni materijal od kojeg je izgradena karton, zidovi su u potpunosti napravljeni od kartona, potkrepljujuci ?irokim metalnim "?ljakama" sa centralne strane kako se ne bi savijali. Zvanicno je crkva dobila ime Svetog Elijaha Tesviteana, 1990. Svrha crkve je bila da okupi vernike iz naselja Krihala na slu?bu.

Scroll to Top