Kulturni centar "Nicita Stnjesku" je kulturna institucija koju koordinira Okru?no vece Mehedinti.

Kulturni centar "Nicita Stnesku" ima kao osnovni cilj aktivnost zastupljenosti okruga kroz kulturu i
umetnost, kapitalizujuci na?e lepe tradicije, promovi?uci
takmicarske talente, ideje i vredne kreacije. U tom smislu, celokupan kreativni i menad?erski potencijal mora biti obucen za razvoj sopstvenih programa i u
partnerstvu,
pripojen novim demokratskim strukturama koje militira za nacionalni identitet i evropske integracije.

Scroll to Top