Drobeta je bila prva kamena tvrdava koju je u Daciji (103-105) izgradio car Trajan, rimski odbrambeni kasrum i va?an vojni i politicki centar, koji je u pocetku izgraden kako bi se sklonilo 500 vojnika koji su cuvali most. I danas mo?ete videti temelje (obnovljene od strane Konstantina Velikog) na povr?ini od dva hektara, sa cetiri bocne kapije, sa stanovima, kasarnama, skladi?tima oru?ja, ulicama i u centru utvrdenja zgrade pretora (komandanta) gde je i sam car Trajan stao u zimu 105.

Scroll to Top