Ulicicu izuzetnih licnosti okruga Mehedinti, koji su ostavili traga u istoriji grada, uredila je Skup?tina grada Drobeta Turnu Severin du? Krisanove ulice.

16 skulptura koje predstavljaju prava lica onih koji su postali poznati na razlicitim poljima aktivnosti podignuto je na deonici izmedu Bulevara Tudora Vladimireskua i Obeliska.

Medu ovim hap?enjima je i George D. Anghel, Teodor Kostesku, Jon Stojan Grecesku, George Jonesku Sisesti, Stefan Odobleja, sinovi okruga.

Scroll to Top