Templu Mozaic

În anul 1881, la 7 Iunie, comunitatea israelită-germană, prin reprezentanţii ei Ignat Sorunger şi Iacob Weiss, cer permisiunea de a construi un templu pe plaţul cu nr. 217, culoarea albastră, în centrul oraşului.

Sinagoga a fost construită, dar cele două ramuri evreieşti – de rit spaniol şi de rit german – au rămas în continuare despărţite.

Sinagoga era formată dintr-un singur corp de clădire de plan dreptunghiular. Faţada era neogotică, dar în partea superioară a acesteia apărea o friză de triforii de stil neoromanic. Interiorul avea un aspect bazilical cu trei nave încălecate de tribune cu arcade în formă de triforii, iar tavanul era casetat, în spirit neorenascentist. Chivotul plasat în partea răsăriteană a edificiului era în formă de absidă semicirculară.