Početak

Grad Drobeta Turnu Severin nalazi se na levoj obali Dunava, na izlazu iz reke iz klisure, u podkarpatskoj depresiji Topolnita.

Gradski plan je pravougaonik dužine od istoka do zapada, raspoređen na blago naklonjenom platou, od severa do juga. Na najvišoj tački u gradu visina je 104 metra, a najniža tačka nalazi se u blizini železničke stanice, gde je nadmorska visina 48,75 metara od nivoa mora.

Severina se nalazi u umerenoj kontinentalnoj klimatskoj zoni sa podmrežnim uticajima, sa sunčanim letima i blagim zimama koje obezbeđuju uslove za razvoj specifičnih vegetacija, kao što su badem, smokva, palica, linden i kesten ili egzotična stabla: magnolija, kavkaski orah, Ginkgo biloba – najstarija vrsta na planeti.