Portul Drobeta

Fiind un port industrial principal la Dunăre, în condițiile libertății comerțului, Turnu-Severin a facilitat pătrunderea capitalului austriac și occidental impulsionând schimbul de valori materiale necesare dezvoltării economice a României moderne.

Pe 8 mai 1866 prințul Carol I debarcă la Severin pentru a prelua conducerea României. Patru ani mai târziu, în 1870, primită în portul Severinului cu mare fast, pășește pentru prima oară pe pământul României, Regina Elisabeta (1843-1916).

În 1890 ia ființă la Turnu Severin Serviciul Fluvial Român pe Dunăre (SFR). Pentru dezvoltarea traficului fluvial propriu, în 1893, statul român cumpără de la Societatea Austriacă de Navigație cu Aburi pe Dunăre (DDSG) șantierul naval.

Astăzi, portul Severin se află în coordonarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, fiind un port de tip fluvial, permițând acostarea barjelor de până la 3000 de tone.