Biserica Nouă

Această biserică monumentală prin construcţie, lucrată artistic prin arhitectură, în formă de cruce cu trei turle, exprimă stilul bizantin combinat cu elemente româneşti.

Planul construcţiei ce a fost întocmit de către arhitectul Sfintei Episcopii a Râmnicului, I. Atanasescu, şi corectat de arhitectul Sfintei Patriarhii, D. Berechet, a fost pus în aplicare în anul 1936. Biserica cu hramul „Sf. Gheorghe”,sau „Biserica Nouă”, este construită din cărămidă, piatră şi beton armat, care îi dau durabilitate şi rezistenţă, construită pe un teren unde nu a mai fost biserică.

Piatra de temelie s-a pus în anul 1936 şi până în 1938 construcţia a ajuns la centura de deasupra ferestrelor, care a rămas neexecutată. Lucrările au fost întrerupte şi continuate abia în anul 1942. Timp de 10 ani, adică până în 1952, s-a terminat construcţia, fiind redată pe roşu şi s-a acoperit cu tablă.

Din anul 1953 s-au continuat lucrările de tencuieli interioare şi exterioare, s-a pictat şi a fost înzestrată cu mobilierul necesar, gata pentru târnosire. Biserica s-a sfințit în ziua de 5 octombrie 1958.

La intrarea în biserică, în partea dreaptă, se află portretele soţilor Gheorghe şi Domnica Gherghinescu, ca cei ce au contribuit cu sume substanţiale pentru terminarea lucrărilor la biserică.

Pictura în frescă, în forma stilului neobizantin, a fost executată de către pictorul Emil Ivănescu din Curtea de Argeş, între anii 1957-1958.